Hopp om fungerande hivvaccin

http://www.sr.se/Ekot/arkiv.asp?DagensDatum=2009-09-24&Artikel=3122941

http://www.lakareutangranser.se/nyheter/2009/September/Forsiktig-optimism-for-lovande-hivvaccin/

Äntligen kan man börja hoppas på att det kommer ett vaccin som kan ha effekt! Men samtidigt behövs det att alla människor får till gång till medicinsk behandling.

Ytterligare en dabattartikel

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3557029.svd

Debattartikel om hiv i Aftnbladet idag

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/skola/article5840175.ab

Jag har valt att klippa ut en del citat från debattartikeln skriven av Metta Fjelkner och Christina Ralsgård

"Den senaste svenska undersökningen från Sifo 2009 gjord bland unga om hiv visar det sig bland annat att var fjärde ung skulle bli orolig för sin hälsa om någon i deras närhet var hiv-positiv och att 20 procent tror att hiv kan botas.

Nästan hälften – 45 procent – av EU:s invånare uppgav att man kan smittas genom att dela dricksglas med en hivpositiv person, eller genom att använda samma toalettsits. Bara 40 procent vet att ”puss på mun” och sociala kontakter inte smittar.
"

Jag blir förundrad över att inte fler männsikor vet hur hiv egentligen smittar och det är väl därför vi behövs för att sprida kunskap och korrekt information om hur hiv smittar. Hur når man fram med korrekt kunskap? Hur når man fram till ungdomarna? Jag vill inte att det ska genomföras någon ny form av skräckpropaganda utan bäst vore ju om vi alla som lever med hiv i vardagen kunde nå fram med hur det egentligen är. förändra smittskyddslagen, bara det skulle ta bort en stor del av utanförskapet. Vi borde kunna följa de andra europeiska ländernas sätt att arbeta.

"Det har aldrig tidigare levt funnits så många hivpositiva medmänniskor som nu. Låt dem också få vara med, såväl i skolan som i våra gemensamma vardagsliv. Vi vet att skolan kan göra mer, skolan kan med lärare som är kunniga och i samarbete med andra sprida rätt kunskap om hiv och aids.

Därför riktar vi en uppmaning till utbildningsminister Jan Björklund att ta upp frågan på de europeiska utbildningsministrarnas möte i Göteborg i dag, den 23 september. Sverige bör sätta ljus på behovet av mer kunskap kring hiv och aids under sitt EU-ordförandeskap.

Vi behöver en ny kunskapsbaserad kampanj på EU-nivå. Samtidigt måste den svenska regeringen satsa på att ge resurser för att lyfta hiv och aids i ämnesundervisningen. Skolan är en viktig arena att lära våra unga om en sjukdom som idag finns i alla världens länder." avslutar Metta Fjelkner och Christina Ralsgård.

Jag kan bara instämma i slutsatsen men glöm inte bort alla vuxna som sätter normer och skapar onödiga rädslor hos sina barn och ungdomar genom okunskap.Jag hoppas att hiv som sjukdom snart blir en lika benämnbar som till exempel diabetes. Jag hoppas att de som drabbas av hiv ska vara lika välkomna i det samhälleliga livet som de utan ett.

Det jag vidare skulle önska att man mer konkret bestämde sig för hur man ska bedriva en bra upplysning, utan att skrämmas , men med saklighet och vilka konskekvenser smittan kan ge. Jag hoppas också att man informerar att det numera inte är en dödsdom, utan en livslång kronisk blodsmitta som man oftast inte dör av, utan med, efter ett långt liv där utbildning,familjebildning,arbete och andra saker som tillhör livet ingår.

Utbilda lärare är väl bra men utbilda resten av befolkningen också!


RSS 2.0